برچسب :

LaTeX

Latex، اوّلین بار

ممکنه بسیاری از کاربران کامپیوتر فقط مجموعه های Office رو مثل آفیس مایکروسافت، آفیس لیبره و آفیس باز برای نوشتن، ویرایش و …