برچسب :

GNU/Linux, صفحه2

Cron، یک خداحافظی گرم

از چندسال پیش که systemd شروع به رشد کرد، سرویس یا به عبارت دقیقتر، دیمن(daemon) کرون به عنوان یک منشی اجرای دستورات …