برچسب :

آبان ۱۳۹۴

ABS، کلکسیون PKGBUILDها

از نظر مدیرهای‌بسته، توزیعی که دارای بسته نصب‌شده بدون اطّلاع مدیر‌بسته باشد بیمار محسوب می‌شود. مخصوصا که آرچ دارای مدیر بسته بسیار …

imagemagick، فراتر از انتظار

بسته imagemagick با قابلیت‌های گسترده‌اش درمورد ویرایش تصاویر شناخته‌ می‌شود. اینجا وبگاه رسمی imagemagick است. از تغییر قالب گرفته تا نمایش متن‌های …