Gmail، مدیریّت تمام‌عیار در ترمینال با mutt

tux-gmail

قطعا یکی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریت e-mail در ترمینال، mutt است که البته دارای صفحه ویکی بسیار کاملی است. در اینجا یک راه اندازی برای شروع شرح داده می شود.

۱- ابتدا بسته های mutt و postfix و imap و msmtp را با پکمن و بسته mutt-sidebar را از AUR نصب کنید. اکنون یک فایل متنی خالی با نام muttrc. در پوشه خانگی کاربر جاری ایجاد کرده و محتویات زیر را در آن ذخیره کنید( خطّ اول را مطابق جیمیل خود تغییر دهید):

set imap_user = 'user@gmail.com'
set spoolfile = imaps://imap.gmail.com:993/INBOX
set folder = "imaps://imap.gmail.com:993"
set record = +Sent
set postponed = +Drafts
set header_cache="~/.mutt/cache/headers"
set message_cachedir="~/.mutt/cache/bodies"
set certificate_file=~/.mutt/certificates
###################################
set sort=threads 
set strict_threads=yes
#########################################
set editor=nano
############SIDEBAR#######################
set sidebar_width=14
set sidebar_visible=yes
set sidebar_delim='||'
set sidebar_sort=yes
###########################################
mailboxes =All =INBOX =Drafts =Sent 
########################################
set ssl_starttls = yes
set ssl_force_tls = yes# -*-muttrc-*-

همچنین برای استفاده از کمی رنگ از دستور زیر استفاده کرده و سپس تغییرات مطلوب خود را اعمال کنید:

$ cat /usr/share/doc/mutt/samples/colors.linux >> ~/.muttrc

می توان شخصی سازی های بسیار بیشتری نیز انجام داد که در بخش بعد بدان‌ها خواهیم‌پرداخت. همچنین اینجا نیز به صورت وب-اینترفیس تنظیمات پرباری را در اختیار می‌گذارد.

۲- اکنون فرمان های زیر را صادر کنید:

mkdir -p ~/.mutt/cache/bodies
mkdir ~/.mutt/cache/headers
touch ~/.mutt/certificates

۳- حال باید imap را در تنظیمات gmail خود، فعال کنید. برای اینکار بعد از لاگین درحالت standard view به settings جیمیل خود رفته و Forwarding and POP/IMAP را بزنید. سپس Enable IMAP را انتخاب کرده و درنهایت، Save Changes را بزنید.

۴− حال باید یک پسورد برای دسترسی به جیمیل از طریق imap داشته باشید. برای اینکار به قست my accounts جیمیل خود رفته و سپس زبانه sign-in & security را انتخاب کنید. حال در قسمت Password & sign-in method زبانه 2-step verification را انتخاب کنید. اکنون بعد از انجام اقداماتی که gmail از شما میخواهد زبانه App-specific passwords را زده و در پایین صفحه، manage application-specific passwords را بزنید. حال از کشوی select app، گزینه Other (custom name) را انتخاب کرده و نام imap را بر آن بگذارید. اکنون با زدن دکمه GENERATE، پسورد imap به شما داده می شود.

۵− در ترمینال، فرمان mutt را صادر کرده و سپس، پسورد مرحله قبل را وارد کنید. اکنون باید در inbox جیمیل خود باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *